Bộ ngũ sự bằng đồng đại bái có “ đắt” như lời đồn?

14.000.000

Giới thiệu bộ ngũ sự bằng đồng đại bái. Mô tả chi tiết các món đồ, kích thước và chất liệu. Giải đáp cho thắc mắc về giá cả của bộ ngũ sự bằng đồng đại bái.