Bộ đỉnh ngũ sự đồng tam khí khảm kỹ cao 50cm

  • Mã sản phẩm: Bộ đỉnh ngũ sự đồng tam khí khảm kỹ cao 50cm

Liên hệ

Bộ đỉnh ngũ sự đồng tam khí khảm kỹ cao 50cm dùng thờ phụng gia tiên hoặc công đức từ đường,đình chùa giá trị,bộ đồ thờ đồng chạm khảm ccao cấp tại hà nội,bán bộ lư đồng khảm tam khí cao cấp  nhất hiện nay để bày trên bàn thờ cúng tổ tiên.

Mã: eb7bfee7a00a Danh mục: