Bộ đỉnh đồng thờ cúng khảm ngũ sắc tam sự 5 chữ vàng cao cấp

Liên hệ

Bộ đỉnh tam sự bằng đồng ngũ sắc phù hợp kích thước bàn thờ gia tiên phù hợp với nhiều kích thước bàn thờ như 1,27m, 1,53, 1,76m phù hợp bàn thờ gia tiên trong gia đình, bàn thờ thần linh hoàng làng, bàn thờ từ đường nhà thờ họ.