Bộ đỉnh đồng tam khí ngũ sự 5ocm – đồ thờ tam khí

16.800.000

Bộ đỉnh đồng đỏ hoa sòi khảm tam khí

Gồm: đỉnh đồng + 2 hạc đồng + 2 chân nến

Bộ đồ thờ tam khí cao cấp phù hợp bàn thờ 81x176cm, 61x153cm

Mã: 744878fbdd26 Danh mục: