Bộ đỉnh đồng số 1 vĩnh tiến tam ngũ sự – đồ thờ vĩnh tiến

Liên hệ

Bộ đỉnh đồng ngũ sự số 1 cao 35cm

Tam sự gồm: 1 đỉnh + 2 chân nến, ngũ sự thêm đôi hạc đồng

Kích thước: đỉnh đồng cao 35cm,hạc đồng cao 32cm,chân nến cao 30cm

Phù hợp bàn thờ 61x127cm

Mã: 8e1ad7941398 Danh mục: