Bộ đỉnh đồng phú quý khảm ngũ sắc đẹp trang nghiêm cho nhà thờ họ

130.000.000

Bộ đỉnh đồng thờ cúng với phần thân của nó được trang trí hình song long chầu nguyệt. Ngoài ra, năm chữ Phúc Lộc Thọ Khang Ninh kiểu Hán cũng mang lại sự nổi bật.