Bộ đỉnh đồng phú quý khảm ngũ sắc cao 55cm

60.000.000

Bảo hành 20 năm tại Đồ Đồng Việt