Đồ đồng ngũ sắc là gì? Chất lượng làm nên đẳng cấp

Liên hệ

Bộ đồ thờ bằng đồng có chất lượng đồng cao cấp nhất. Bộ đồ thờ đồng ngũ sắc có màu đồng nâu cổ điển kết hợp với các hoa văn được khảm màu sắc đậm nét hiện đại