Bộ đỉnh đồng hun mắt cua 70cm song long – Đỉnh đồng

12.500.000

Bộ đồ thờ đồng ngũ sự cao 70cm

Bô đỉnh đồng đúc tinh xảo hoa sòi,song long

Bảo hành sản phẩm 10 năm

Mã: dc49dfebb0b0 Danh mục: