Bộ cuốn thư câu đối đồng 1,35m đồng vàng

Liên hệ

Bộ cuốn thư câu đối đồng 1,35m, chất liệu đồng vàng sáng, chạm thủ công hình rồng phượng, câu đối 26 x1,35m, cuốn thư 61×1,35m

Mã: e165421110ba Danh mục: