Hiển thị tất cả 12 kết quả

Bát hương đồng

Chuyên đúc bát hương bằng đồng các kích thước,bát hương đồng vàng,đồng hun,bát nhang đồng tam khí,chạm khảm ngũ sắc cao cấp dùng bày trên bàn thờ thần tài,bàn thờ gia tiên,cúng tiến và đền thờ,đình làng giá trị lâu dài và ý nghĩa tâm linh,bát hương đúc đồng vàng hoặc đồng đỏ theo yêu cầu.