Bát bửu bằng đồng,binh khí 1,8m

500.000

Bộ bát bửu, 8 binh khí, vật khí phong thủy: kích thước: cao 25cm,35cm,60cm,80cm,1,2m,1,6m,1,8m,2m

Chất liệu đồng đúc nguyên khối, đầu bình khí đồng,giá gỗ…

Đúc theo yêu cầu: 0986.847.296

Mã: 26505e049466 Danh mục: