Bán chuông đồng đỏ 106cm 100kg – đồ đồng tâm linh

400.000

Đồ đồng việt chuyên đúc chuông đồng

Kích thước trọng lượng theo yêu cầu