$nbsp;

X

 • Đôi hạc thờ bằng đồng đỏ 2,5m trọng lượng 300kg0

  Đôi hạc thờ bằng đồng đỏ 2,5m trọng lượng 300kg

  • hacthodongdo
  • 250cm
  Liên hệ
  Đôi hạc thờ bằng đồng đỏ 2,5m trọng lượng 300kg dùng trang trí trầu hai bên phòng thờ gia đình,từ đường họ,cúng ti