$nbsp;

X

Đồ thờ bằng đồng

Đồ Thờ Cúng Bằng Đồng Dapha, đồ đồng Đại Phát, đỉnh lư Vĩnh Tiến, đồ thờ Đài Loan, Đồ Thờ Tam Khí, ngũ sắc thờ cúng gia tiên,công đức ý nghĩa

Những bộ đồ thờ cúng chạm khắc từ đồng có màu sáng bóng hoặc trầm màu phù hợp trang trí bàn thờ gia tiên,bàn thờ phật hoặc cúng dường trong các đình chùa,điện đền giá trị,đồ thờ bằng đồng có giá trị sử dụng hàng nghìn năm,càng lâu càng có giá trị và quý hiếm