$nbsp;

X

Bộ tam sự bằng đồng

Bộ tam sự bằng đồng gồm 1 lư đồng và 2 chân nến,bộ tam sự được chế tác bằng đồng đỏ,đồng vàng,đồng tam khí,đồng ngũ sắc cao cấp dùng bày trên bàn thờ gia tiên,bàn thờ từ đường họ,đỉnh và chân nến bằng đồng tam sự

tam sự là đỉnh đồng và chân nến hoặc đôi hạc thờ,3 thứ gọi làm bộ tam sự bằng đồng