$nbsp;

X

Bộ ngũ sự bằng đồng

Bộ ngũ sự bằng đồng gồm 1 đỉnh đồng,2 hạc đồngh,2 chân nến đúc bằng đồng đỏ,đồng vàng hoặc đồng chạm khảm cao cấp dùng thờ cúng tổ tiên,cúng tiên đền thờ,từ đường họ, với nhiều kích thước bộ ngũ sự để phù hợp với từng diện tích bàn thờ

ngũ sự đỉnh đồng đỏ,đồng vàng bày bàn thờ gia tiên,bàn thờ từ đường họ ý nghĩa